Щорічно, 10 жовтня, в Україні відзначається Всесвітній день психічного здоров’я, девіз якого у 2011 році «Немає здоров’я без психічного здоров’я».За даними епідеміологічних досліджень в більшості країн світу від 5 до 7% населення страждає психічними захворюваннями та 15-23% пограничними психічними розладами. До найбільш розповсюджених психічних та поведінкових розладів відносяться: депресії, самогубства, шизофренія, епілепсія, алкоголізм та ін.

За прогнозами ВООЗ кількість психічних захворювань буде збільшуватись і до 2020 року їх доля серед усіх захворювань може досягти 50%.

В Україні 24% населення страждає на психічні розлади.

Зростанню психічних розладів сприяють інформаційні перенавантаження, політичні і економічні катаклізми, стреси, які стали складовою частиною життя сучасної людини.

За визначенням експертів ВООЗ „Психічне здоров’я – це певний резерв сил людини, завдяки якому вона може подолати стреси або утруднення, які виникають у виняткових обставинах”. Психічне здоров’я та психічне благополуччя розглядають як аспект здоров’я людини.