Федькович Юрій Адальбертович
1834-1888

Визначний український письменник і культурно-освітній діяч національного відродження українців Буковини.