був проголошений 8 листопада 2007 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, яка запропонувала державам-членам, всій системі ООН та іншим регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям скористатися приводом і звернути увагу на стан демократії у світі.Міжнародний день демократії проголошений на ознаменування ухвалення Міжпарламентським союзом 1997 року Загальної декларації про демократію. Сьогодні Декларація служить підмогою, коли йдеться про основні принципи демократії, елементи і стандарти демократичного правління і міжнародні аспекти демократії.

Відомо, що проголошенню цього дня активно сприяли країни, які самі розвивають і укріплюють свої демократичні засади. Зокрема, пропозицію відзначати цей день і відповідну резолюцію на розгляд Генеральної Асамблеї ООН винесла Міжнародна конференція країн нової і відродженої демократії, через Катар, що її очолює.