Міжнаро́дний день толера́нтності — відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіхлюдей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили уЗагальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду іпокарання за нього.