Людвіг ван Бетховен

1770-1827

Людвіг ван Бетховен  — німецький композитор. Творчість Бетховена тісно пов’язана з мистецтвом Німеччини та Австрії. Цей композитор є одним із трьох представників класичної віденської композиторської школи. Бетховен не лише зберіг основні риси классицизму, а й значно розширив сферу образів. У цьому значенні Бетховен є послідовником не лише К. В. Ґлюка, Й. Гайдна і В.А. Моцарта, а й самого основоположника класичного строю в музиці — француза Люллі. Музиці Бетховена притаманна величезна енергетична напруга, збудженість почуттів, драматизм. Його творчість підсумувала здобутки епохи класицизму. Він був останнім композитором XIX ст., для якого природною формою музичного вислову був жанр «сонати».