До 150-річчя з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо» пропонує збірки з його популярними творами, а також літературу про його життя та творчу діяльність.

Борис Грінченко (1863 – 1910) – основна увага у творах Б. Грінченка приділяється розкриттю психології вчинку, характеротворенню. Письменника в оповіданнях, повістях, драмах цікавить не так сама подія, описана в творі, як стан душі, переживання людини у тій чи іншій ситуації. Основний конфлікт творів – конфлікт людини зі своєю совістю.

 Б. Грінченко – автор чотиритомного «Словаря української мови», писав статті і брошури з історії літератури, історичні нариси.