Оноре де Бальзак
1799-1850

«Обставини мінливі, принципи ніколи»
Оноре де Бальзак

Оноре де Бальзак, знаменитий французький письменник. Його життя – це історія трудівника, який невтомно прагне йти вперед, завойовувати собі славу й багатство. Письменник вiдiграв велику роль у розвитку лiтератури XIX столiття, у формуваннi нової реалiстичної естетики. Смiливiсть i масштабнiсть задумiв – ось що характеризує його творчiсть.