М.О. Некрасов

1821-1877

Микола Олексійович Некрасов – класик російської поезії, письменник і публіцист. Він був революційним демократом, редактором і видавцем журналу «Сучасник» (1847-1866) і редактором журналу «Вітчизняні записки» (1868). Одним з найголовніших і відомих творів письменника є поема «Кому на Русі жити добре».

Некрасов писав про страждання і горе російського народу, про складне життя селянства. Він також вніс у російську літературу багато нового, зокрема, у своїх творах використовував просту російську розмовну мову. У віршах він вперше став поєднувати сатиру, лірику і елегійні мотиви. Творчість поета внесла неоціненний внесок у розвиток російської класичної поезії та літератури в цілому.